نمایش دادن همه 8 نتیجه

نمایش 9 24 36

پریز هوشمند مدل لگاسی

تومان 780,000
پریز هوشمند لگاسی با قابلیت کنترل از راه دوربر بستر WiFi و بدون نیاز به هاباپلیکیشن بومی به زبان فارسی با قابلیت سناریوپذیری و اشتراك با اعضاء خانوادهقابلیت عبور جریان تا ۱۰ آمپرتولید، طراحی و ساخت ایرانشرکت فرتاک رایانش ابری شریف

تاچ پنل هوشمند

تومان 14,000,000تومان 16,000,000
تاچ پنل هوشمند دیواریقابلیت کنترل تمامی محصولات لکسیتبر بستر WiFi و بدون نیاز به هاباپلیکیشن بومی به زبان فارسی با قابلیت سناریوپذیری و اشتراك با اعضاء خانواده

ترموستات هوشمند لگاسی

تومان 2,090,000
با قابلیت کنترل از راه دوربر بستر WiFi و بدون نیاز به هاباپلیکیشن بومی به زبان فارسی با قابلیت سناریوپذیری و اشتراك با اعضاء خانوادهتا ۵ سرخط (۱۰آمپر) برای هر پلتولید، طراحی و ساخت ایرانشرکت فرتاک رایانش ابری شریف

کلید پرده هوشمند لگاسی

تومان 1,740,000
با قابلیت کنترل از راه دوربر بستر WiFi و بدون نیاز به هاباپلیکیشن بومی به زبان فارسی با قابلیت سناریوپذیری و اشتراك با اعضاء خانوادهقابلیت فرماندهی به موتورهای پرده برقی بصورت بالا-پایین یا راست-چپتولید، طراحی و ساخت ایرانشرکت فرتاک رایانش ابری شریف

کلید تک پل هوشمند لگاسی

تومان 1,440,000
با قابلیت کنترل از راه دوربر بستر WiFi و بدون نیاز به هاباپلیکیشن بومی به زبان فارسی با قابلیت سناریوپذیری و اشتراک با اعضاء خانوادهتا ۵ سرخط (۱۰آمپر) برای هر پلتولید، طراحی و ساخت ایرانشرکت فرتاک رایانش ابری شریف

کلید دو پل هوشمند مدل لگاسی

تومان 1,540,000
با قابلیت کنترل از راه دوربر بستر WiFi و بدون نیاز به هاباپلیکیشن بومی به زبان فارسی با قابلیت سناریوپذیری و اشتراك با اعضاء خانوادهتا ۵ سرخط (۱۰آمپر) برای هر پلتولید، طراحی و ساخت ایرانشرکت فرتاک رایانش ابری شریف

کلید سه پل هوشمند مدل لگاسی

تومان 1,640,000
با قابلیت کنترل از راه دوربر بستر WiFi و بدون نیاز به هاباپلیکیشن بومی به زبان فارسی با قابلیت سناریوپذیری و اشتراك با اعضاء خانوادهتا ۵ سرخط (۱۰آمپر) برای هر پلتولید، طراحی و ساخت ایرانشرکت فرتاک رایانش ابری شریف

کلید کولرآبی هوشمند لگاسی

تومان 1,740,000
کلید کولرآبی هوشمند لگاسی با قابلیت کنترل از راه دور.بر بستر WiFi و بدون نیاز به هاباپلیکیشن بومی به زبان فارسی با قابلیت سناریوپذیری و اشتراك با اعضاء خانوادهقابلیت کنترل پمپ و دور کند و تند کولرآبیتولید، طراحی و ساخت ایرانشرکت فرتاک رایانش ابری شریف