پروژه هوشمندسازی اداری حرکت

این پروژه مربوط به ۴ طبقه از دفتر کار شرکت حرکت واقع در ونک تهران است که به درخواست کارفرمای محترم، سیستم روشنایی تمامی طبقات آن با کلیدهای هوشمند لکسیت و بدون تخریب هوشمند شد. در این پروژه نزدیک به ۵۰ کلید هوشمند دو پل و تک پل از شرکت لکسیت نصب گردید.

تاریخ

تابستان 1402

مشتری

جناب آقای مهندس صنمی

پروژه های مرتبط