پروژه هوشمندسازی ویلایی نمک آبرود

ویلای تریپلکس هوشمند واقع در نمک آبرود  که به درخواست کارفرمای محترم، سیستم روشنایی آن با کلیدهای هوشمند لکسیت و بدون تخریب هوشمند شد. در این ویلا حدود بیش از ۲۰ کلید هوشمند تک پل و دو پل و همچنین کلید هوشمند تبدیل نصب شده است.

تاریخ

آذر 1402

مشتری

جناب مهندس همتی

پروژه های مرتبط