پروژه هوشمندسازی اداری به پرداخت

ساختمان به پرداخت ملت واقع در خیابان دیباجی که در حال بازسازی است و تا به امروز ۲ طبقه از این پروژه ۸ طبقه ای پیش رفته است که هر دوی آنها با کلیدهای روشنایی ۱ تا ۴ پل لکسیت و همچنین کلیدهای ترموستاتیک لکسیت و تاچ پنل ۱۰ اینچ هوشمند شده است.

هر طبقه از این پروژه حدود ۲۵۰ متر است و با ۴۰ کلید لکسیت هوشمند شده است.

تاریخ

زمستان 1402

مشتری

شرکت به‌پرداخت ملت

پروژه های مرتبط